بازاریابی ایمیلی یا همان ایمیل مارکتینگ

تقریبا یک سال کامل پیش رو داریم و حالا وقت این است که یک نگاه تازه به اهداف کسب‌و‌کار خود بیاندازیم. این‌ که چگونه می‌خواهیم گام‌هایی در‌جهت رسیدن به اهداف‌مان برداریم؟ این که آیا کسب‌و‌کار‌‌مان پیشرفت کرده‌است یا هنوز در‌حال یافتن روند بازار مورد‌نظر خود هستیم؟ بازاریابی ایمیلی یا همان ایمیل مارکتینگ بعد از مدتی […]

 بیشتر بخوانید
Open chat